Anders VA – Konsult

Dagvattenhantering

VA-produkter som passar till dagvatten hantering och oljeavskiljning till ditt projekt

Anders VA – Konsult

FILTERENHET TILL RÄNNSTENSBRUNN

AVAK dagvattenfilterenhet i bild till vänster med flera funktioner SPL 255/ 315 serien är anpassad för att ställas på botten i bef. vattenlås inuti RB 400. För bästa resultat rekommenderas brunn på > 2 m djup, flytande järnbeteckning med minsta fritt Dn 280/ Dn 350 (335) mm rund alt. 325 x 350 mm fyrkantig hålöppning
 

Funktioner

 • Skyddar rännstensbrunnens vattenlås för igensättning, översvämning.
 • Som igensättningsskydd av bef. RB400 med grusmagasin runtom.
 • Utökad lagringskapacitet av sediment från 24 % till 90 %
 • < 45 % mer uppsamling av lera-sandfraktionen 2 ym – 0,5 mm
 • Lätt utbytbara absorbenter för tungmetaller och kolväten.
 • Traditionell slamsugning via RB eller som upplyftbar filterenhet.

Användningsområden

 • Dagvattenrening på parkering, gatumark, industri- hamnområde.
 • Plastgranulat uppsamling från fotbollsplaner, bulklager, recycling
 • Gräsavskiljare från olja via spolplattor för klippare hos golfbana.
 • Raingarden skydd av funktion med sediment, partikelavskiljning.
 • Uppsamling/ upplyft av biologiskt material löv, grenar, gräsklipp, barkflis mm för parkområden, bränslehantering för fjärrvärme.

Nedladdningsbara filer

Anders VA – Konsult

FILTERENHET TILL TANK MANHÅL DN600

AVAK dagvattenfilter SPL600 serien är anpassad för att ställas på botten i ny NB – Tank > 1 m diameter med vattendjup >1,15 m

Användningsområde

 • Monteras efter en 3-kammartank, lamellavskiljare, magasin i duk och oljeavskiljare dimensionerade enligt klass 2 eller klass 1.
 • Polering av dagvatten med utbytbara absorbenter

Montage i korthet

 • Rörutloppsdimension på filterenheten DN 110 mm.
 • Passande till brunnar >Dn 1 m med vattendjup i brunn/ tank <1,6 m. *) justerbarhöjd enligt. specifikation.
 • Standard vattengång 1,15/ 1,45 m i prefabricerad GAP-tank Dn 1 m.
 • Flödeskapacitet < 20 l/s med dämd utloppsnivå.
 • NS 7, 10, 15 och 19 för dagvattenpolering enligt verksamhetens behov.
 • Slamvolym med separat avskiljare enligt verksamhetens behov.
 • Fasta höjder på filterenheter med 1,5 m, 1,75 m eller reglerbar höjd med filterenhet 0,75 m, 1 m på 3-stödben.

Nedladdningsbara filer

Anders VA – Konsult

DAGVATTENRENING med SANDFÅNG på LEDNINGSNÄTET eller UTLOPPSRÖRET

AVAK dagvattenfilter SPL1000 med upplyftbar filterenhet är anpassad att ställas på botten i ny NB > Dn 1 m med sandfång vattendjup 0,5 m.

ANVÄNDNINGSOMRÅDE

På tomtmark

 • Monteras efter en 3-kammartank, lamellavskiljare, magasin i duk och oljeavskiljare dimensionerade enligt klass 2 eller klass 1.
 • Polering av dagvatten med utbytbara absorbenter.
I gatumark

 • Dagvattenrening och sandfång på ledningsnätet med ny NB >1000 mellan bef. brunnar.
 • Filterenheten kan monteras i serie, innan en NB knutpunkt med 3, 4-vägsröranslutning och vid rörutlopp till vattendrag.

Nedladdningsbara filer

Anders VA – Konsult

3-KAMMARETANK, ÖVERSILNING, FILTER

AVAK dagvattenfilter SPL1600 är anpassad för att rena dagvatten från partiklar i ny tank Dn 1,6 m diameter med vattendjup 1,325 m

Användningsområde

 • Q dim. < 20 l/s flöde för dagvattenpolering ihop med utbytbara absorbenter.

Systemfunktion

 • Om områdesdata är Q dim. > 20 l/s behövs by-pass/ fördröjningsmagasin.
 • Monteras efter rännstensbrunnar,
 • Monteras efter lamellavskiljare klass 2,
 • Monteras efter rörmagasin med utflöde av Q ut dim. < 20 l/s.
 • Monteras före ett dagvattenmagasin med geotextil för perkulation i jordlager vid Q dim. < 20 l/s.
 • Monteras före ett tunnelmagasin med sidofiltrering åt mitten, gummiduk runtom, slamsugningsbart, vid Q dim. < 20 l/s. Takytor direkt till tunnelmagasinet.
 • Monteras som efterpolering efter oljeavskiljare som är dimensionerad enligt klass 2 eller klass 1 vid Q dim. < 20 l/s.

Nedladdningsbara filer