Anders VA – Konsult

Oljeavskiljare

VA-produkter som passar till dagvatten hantering och oljeavskiljning till ditt projekt

Anders VA – Konsult

FILTERENHET TILL EFTERPOLERING AV OLJEAVSKILJARE.

AVAK oljeavskiljare i bild till vänster ovan har flera funktioner. SPL 315 OA är anpassad för att ställas på botten i nya brunnar respektive bef. med vattenlås. För bästa resultat rekommenderas separat paket med filterenhet i ny glasfibertank (GAP).

Funktioner

 • Efterpoleringsenhet efter klass 2 oljeavskiljare i mark, luftningsbädd och lamell avskiljare på golv i servicehall eller container.
 • Recirkulationsanläggning.
 • Avtappning av bottensslam til befintliga oljeavskiljare.
 • Utbytbara absorbenter.
 • Lätt utbytbara absorbenter för tungmetaller och kolväten.

Användningsområden

 • Efterpolering av släckvatten på parkering, gatumark, industri- hamnområde.
 • Gräs- och oljeavskiljning via spolplattor för gräsklippare hos golfbana.
 • Förslamavskiljare i en spolplattas ränna eller uppsamlingsbrunn.
Anders VA – Konsult

FILTERENHET TILL TANK MANHÅL DN600

AVAK dagvattenfilter SPL600 serien är anpassad för att ställas på botten i ny NB – Tank > 1 m diameter med vattendjup >1,15 m

Användningsområde

 • Monteras efter en 3-kammartank, lamellavskiljare, magasin i duk och oljeavskiljare dimensionerade enligt klass 2 eller klass 1.
 • Polering av klass 2 och klass 1 renat tvättvatten med utbytbara absorbenter.

Montage info korthet

 • Rörutloppsdimension på filterenheten DN 110 mm.
 • Passande till brunnar >Dn 1 m med vattendjup i brunn/ tank <1,6 m. *) justerbar höjd med filterenhet nr 1 och nr 2 enligt specifikation.
 • Standard vattenutnivå 1,15/ 1,45 m i prefabricerad GAP-tank Dn 1 m.
 • Flödeskapacitet < 20 l/s med dämd utloppsnivå.
 • NS 1,7 – 9,7 för oljeavskiljningspolering enligt verksamhetens behov.
 • Slamvolym med separat avskiljare enligt verksamhetens behov.
 • Fasta höjder på filterenheter med nr 3 och nr 4 eller reglerbar utloppshöjd med filterenhet nr 1 och nr 2.

Nedladdningsbara filer

AVAK SPL315 länk till film på YouTube