Anders VA – Konsult

Produkter

Anders VA – Konsult

Produkter

Nyheter i ständig utveckling

Dagvattenrening:
God närmiljö, snabbfiltrering / oljeavskiljning av förorenat regnvatten med högre grad av rening med adsorbenter, koelescensfilter och inbyggt sandfång.

Avloppsreglering:
Mindre flytslam med bakterier och föroreningar till vattendrag i samband med regnväder, exaktare beräknat flöde av regnvatten till reningsverket sparar kemikalier, el.

Omrörare:
Bättre arbetsmiljö p.g.a. mindre gaser, förenklar rengöringen av pumpbrunnen från avlagringar, bef. rörelseenergi i inströmmande vatten används till omrörning som för slammet till mitten där pumparna står.

Se produktblad SPS Omrörare

Anders VA – Konsult

Dagvattenfilterbrunn

Oljeavskiljare och barkadsorbent i samma enhet och brunn.

  • Kretsloppsanpassat reningssystem för bark för återvinning eller förbränning till energi.
  • Kan placeras parallellt för dubbelt flöde eller i serie efter varandra.

Se produktblad SPL dagvattenfilter (PDF)
Läs mer om barkadsorbenten
Dimensionera bytesintervallet

Anders VA – Konsult

Omrörare till avloppspumpstationer

  • Fettavlagringar spolas bort lättare vid tillsynen.
  • Minskad risk för H2SO4 och korrosionsproblem.
  • Bättre arbetsmiljö.
  • Förbättrad pumpkapacitet.

Se produktblad SPS omrörare (PDF)