Anders VA – Konsult

Pumpstationsomrörare

Anders VA – Konsult

Omröraren som flödesförstärker avloppet genom pumpstationen.

Nya funktionella fördelar

 • Sätter avloppsvattnet i cirkulär rörelse med kontinuerlig syresättning.
 • Slammet förs till mitten mot pumparna. Botten-och ytslam reduceras.
 • Lukt, fukt, giftiga avloppsgaser via luften på anslutande avloppsrör
  återförs via ejektorn ner under vattenytan i pumpsumpen.
 • Smidigare underhållsspolning pga fettavlagringar lossnar lättare.
 • Rörligt tätande lock som skyddar vattendraget mot bräddslam.

Prestanda och säkerhet

 • Smarta funktioner som ger lägre lägre energiåtgång för ventilation.
 • Omrörarens effektivitet ökar med inflödets storlek med syresättning av
  spillvattnet i utgående tryckledning.
 • Minskar behovet av kemikaliedosering mot svavelvätebekämpning.
 • Luftejektorn ökar omsättningarna av luftvolymen ovanför vattenytan i
  pumpbrunnen med ny friskluft som tillförs via självdragsventilationen.
 • Minskad risk för H2SO4 och korrosionsproblem, sänker
  svavelvätehalten från ca 150 ppm till 20 ppm.
 • 100-150 ppm korroderar bort järnrör och en betongbrunn på ca 6 år.
  Bindemedlet av kalken löses ut och ballasten lossnar ner i sumpen.

Generell info för renovering eller nybyggnad

 • Seriekopplade pumpstationer med Q pump >15 l/s + Q s medel 3 – 5 l/s
 • där inloppshöjden > 1,5 m över pumpsumpens botten,
 • där diametern är 1,5 m – 2,5 m med pumpspannet ca 0,5 m – 1 m
 • Se exempel i bilaga: AVAK SPS250 översikt info bilaga 2 sid 0-3.pdf.
 • Övriga områdes- och pumpstationsdata hjälper vi till med råd.

Montage info korthet

 • Inloppsdimension självfall DN 160 – 250 mm, slät vägginsida.
 • Inloppsdimension självfall DN < 400 – 250 mm, konisk väggadapter.
 • Inloppsdimension PE tryckrör De 160 – 280 mm, slät vägginsida
 • Anslutning mot fläns borrad enl. SS335, PN 10, Dh 240 (Dn 150),
  Dh 295 (Dn 200) och Dh 350 (DN 250) mm.
 • Passande till brunnar Dn 1,5 – 3 m. Plan väggyta med PE-adapter.
 • Statisk inloppshöjd > 1,5 m.
 • Voutkant överkant > 0,35 cm under inkommande röranslutning.
 • Flödeskapacitet < 50 l/s.
 • Fritt mått mot installationer med vägganslutning är 35 cm. Vid
  anslutning mot ventil tillkommer bygglängden för flänsadapter.
  Se tjänster: AVAK VA-konsulttjänster med produkter flyer 3.pdf
 • Relevant inmätning behöver alltid utföras före planering. Se
  exempel i bilaga AVAK SPS250 omrörare inmätning – montage –
  mått bilaga 2 sida 6-11.pdf.

Nedladdningsbara filer

Filmer

AVAK SPS250 omrörare film driftförhållande.mvi