Anders VA – Konsult

Tjänster

Anders VA – Konsult

Tjänster

Vår affärsidé och målsättning är att göra dig som kund nöjd.

Inom utredning:
Översvämningar i fastigheter.
Regnvattenberäkningar, magasin m.m.
Val av renoveringsmetod alt. val av omläggning av VA-ledningar.
Utvärdering av TV-inspektion
Enskilda avloppsanläggningar

Inom projektering:
Rörledningar och brunnar inom resp. utom tomtmark.
Tryckstegringsstationer för vatten
Dag- och spillvattenpumpstationer
Oljeavskiljare, parkeringsytor
Säkra låglänta översvämningsområden

Ladda ner beskrivning av våra tjänster (PDF)