Rådgivande konsult inom vatten och avloppsprojektering

Tjänster

Vår affärsidé och målsättning är att göra dig som kund nöjd. 

Inom utredning:
  • Översvämningar i fastigheter.
  • Regnvattenberäkningar, magasin m.m.
  • Val av renoveringsmetod alt. val av omläggning av VA-ledningar.
  • Utvärdering av TV-inspektion
  • Enskilda avloppsanläggningar

Inom projektering:
  • Rörledningar och brunnar inom resp. utom tomtmark.
  • Tryckstegringsstationer för vatten
  • Dag- och spillvattenpumpstationer
  • Oljeavskiljare, parkeringsytor
  • Säkra låglänta översvämningsområden

Ladda ner beskrivning av våra tjänster (PDF)