Rådgivande konsult inom vatten och avloppsprojektering

Referenser

Ute på uppdrag hos kunder. Den övre bilden visar filterinsatsen för olje- och dagvattenrening för fast montage. Inlopp i bakstycket med d110 mm rör. Locket innebär att filtret kan belastas med tryck från vattendämning. De nedre bilderna visar en installation i rännstensbrunn med utbytbara absorbenter.

Kontakta mig för fler referenser.